Czy możliwe jest określenie wartości właściwości jako właściwości w ant?

Mam plik właściwości, który jest generowany przez mój skrypt ant podczas wykonywania. I chcę uzyskać dostęp do wartości właściwości z tego wygenerowanego pliku właściwości.

Np.

Wygenerowany plik właściwości:

<code>first.prop=abcd
second.prop=pqrs
</code>

w skrypcie próbuję uzyskać do niego taki dostęp,

Mam nazwę właściwości (którą chcę uzyskać i jest w wygenerowanym pliku właściwości) z innej własności. Ta nieruchomość jestname.prop. więc,

<code><echo message="${name.prop}"/>
<echo message="${${name.prop}}"/>
</code>

daje

<code>first.prop
${${name.prop}}
</code>

jako wyjście. Jakie może być rozwiązanie tego problemu?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion