Niestandardowa strona index.html javadoc?

Używam javadoc z zadaniem ant:

<code><target name="javadoc" description="create javadoc">
  <delete dir="javadoc" />
  <mkdir dir="javadoc" />
  <javadoc destdir="javadoc">
    <fileset dir="src/main/java" includes="sk/**" />
  </javadoc>
</target>
</code>

Chciałbym zmienić domyślną stronę index.html, aby dostarczyć krótką instrukcję obsługi. Mogę zmienić index.html skopiować go do innego miejsca i przepisać go po zakończeniu zadania ant dla javadoc, ale to wydaje się trochę głupie. Czy jest bardziej powszechny sposób na osiągnięcie tego? Dzięki

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion