Używanie Sencha Cmd z dynamicznie ładowanymi kontrolerami

Stworzyłem aplikację za pomocą Ext JS 4.controllers własność w moimapp.js zawiera tylko główny kontroler:

Ext.application({
  name: 'MyApp',
  appFolder: 'app',

  controllers: [
    "main.App"
  ],

  loadController: function(controller) {
    var oController = this.getController(controller);
    oController.init(this);
    oController.onLaunch(this);
  }
});

MyApp.main.App kontroler ładuje dodatkowe kontrolery według nazwy używającgetController () podejście (patrz metoda loadController ()). Te kontrolery są ładowane dynamicznie i nie są wymienione w moimindex.html plik.

Aby wygenerować wersję produkcyjną do wdrożenia na serwerze, używam Sencha Cmd, wydając następujące polecenie w moim folderze aplikacji:

sencha app build

Narzędzie kończy normalnie i kompresuje wszystkie pliki do jednego dużego all-classes.js. Problem polega na tym, że moje dynamicznie ładowane kontrolery nie są zawarte w tym pliku.

Jaki jest właściwy sposób, aby dynamicznie załadowane kontrolery (łącznie ponad 100) były zminiaturyzowane i przetwarzane przez Sencha Cmd?

Wiem, że mogę je wymienić w moimapp.jslub włącz do jakiegoś plikuExt.require, ale szukam poprawnego podejścia do włączenia ponad 100 różnych kontrolerów, widoków, modeli i zapisów automatycznie w mojej kompilacji. Sądzę, że są inni użytkownicy Ext JS, którzy tworzą aplikacje na dużą skalę i jakoś budują, a ja będę wdzięczny za wszelkie sugestie lub po prostusuccess stories, które pomogą mi znaleźć właściwy sposób budowania.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion