Twitter Framework dla ios6, jak zalogować się przez ustawienia z aplikacji

W przypadku iOS5 możemy odnieść się do:Alert logowania przy użyciu struktury Twittera w iOS5?

Ale dla systemu iOS6, który nie będzie pomocny, próbowałem w następujący sposób, ale jest 1 problem z pojawieniem się klawiatury, czy jest ktoś, kto może mi pomóc w tym:

SLComposeViewController *tweetSheet = [SLComposeViewController composeViewControllerForServiceType:SLServiceTypeTwitter];
tweetSheet.view.hidden=TRUE;

[self presentViewController:tweetSheet animated:YES completion:^{
    [tweetSheet.view endEditing:YES];
}];

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion