Indywidualny ekran jest wyświetlany zamiast tabhosta w android eclipse

Jestem self_learner do Androida.

Mam dwa ekrany. Pierwszy ekran zawiera jeden edittext i przycisk, edittext ma uzyskać dane od użytkownika i przycisku, aby wywołać aktywność tabhost na drugim ekranie.

W czasie wykonywania, po otrzymaniu danych od użytkownika, powinien on pokazywać odpowiednie wartości(zgodnie z danymi wprowadzonymi przez użytkownika) do dowolnej karty tabhost, która znajduje się na drugim ekranie.

Ale tutaj mój problem polega na pokazaniu odpowiedzi na osobnym ekranie, a nie na formacie tabhost.

UWAGA: W poniższym kodzie myślę, że tylko problem polega na użyciu współdzielonej preferencji do przechowywania i wyświetlania danych na tabhost.please, czy ktoś może mi pomóc?

Znajdź kod poniżej

Demo_tabActivity.java

 public class Demo_tabActivity extends Activity 
   {

private static String NAMESPACE = "http://tempuri.org/";
  private static String METHOD_NAME = "FahrenheitToCelsius";
  private static String SOAP_ACTION = "http://tempuri.org/FahrenheitToCelsius";
  private static String URL = "http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx?WSDL";

  Button btnFar;
  EditText txtFar,txtshow;


  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    txtFar = (EditText)findViewById(R.id.editText_in);

    btnFar = (Button)findViewById(R.id.button1);
    btnFar.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
    public void onClick(View v)
    {
      String b;

     //Initialize soap request + add parameters
     SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);    

     //Use this to add parameters
     request.addProperty("Fahrenheit",txtFar.getText().toString());

     //Declare the version of the SOAP request
     SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);

     envelope.setOutputSoapObject(request);
     envelope.dotNet = true;

     try 
     {  
       HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL);

       //this is the actual part that will call the webservice
       androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION, envelope);

       // Get the SoapResult from the envelope body.

       SoapPrimitive result = (SoapPrimitive)envelope.getResponse();

       SharedPreferences sharedPreferences;
       sharedPreferences=PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(Demo_tabActivity.this);
       Editor editor = sharedPreferences.edit();
       editor.putString("your", "b");
       editor.commit();

       if(result != null)
       {
         b=result.toString();
         Intent i = new Intent(getApplicationContext(),Tab_1.class);
         i.putExtra("goto", b.toString());
         startActivity(i);
       }
       else
       {
         Toast.makeText(getApplicationContext(), "oops!..empty",Toast.LENGTH_SHORT).show();
       }

      }
     catch (Exception e)
     {
      e.printStackTrace();
      }
     }
    });  

  }
 }

Tab_1.java

  public class Tab_1 extends Activity 
  {
EditText tv;
String result;


   /** Called when the activity is first created. */

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.tab1);

SharedPreferences sharedPreferences;
sharedPreferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(Tab_1.this);
String answer= sharedPreferences.getString("your","");

Bundle extras = getIntent().getExtras();

if(extras !=null)
{
  result = extras.getString("goto");

}
tv=(EditText)findViewById(R.id.editText_output);
tv.setText(result);
}
 }

Dzięki za twój cenny czas !!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion