Narysuj bloxplots w R podanych 25,50,75 percentyli i wartościach min i max [duplikat]

Możliwy duplikat:
geom_boxplot z wstępnie obliczonymi wartościami

Mam tabelę, w której każdy wiersz jest inną próbką, a każda kolumna to nazwa, minimalny, maksymalny, średni, 25. percentyl, 50. percentyl, 75. percentyl, odpowiednio. Oto próbka.

sample1  1  38  10  8  10  13
sample2  1  39  10  9  11  14
sample3  2  36  11  10  10  13

Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób mogę wykorzystać dane w tym formacie w celu wykreślania wątków pudełkowych, ponieważ są to dane, które są faktycznie kreślone. Powyższy format jest tabelą oddzieloną tabulatorami. Dzięki

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion