Projekt Castle na styl sesji z ASP.NET MVC

Jestem naprawdę nowy w kontenerze IoC Castle Windsor. Chciałem wiedzieć, czy istnieje sposób na przechowywanie zmiennych sesji za pomocą kontenera IoC. Myślałem o czymś takim:

Chcę mieć klasę do przechowywania opcji wyszukiwania:

public interface ISearchOptions{
  public string Filter{get;set;}
  public string SortOrder{get;set;}
}

public class SearchOptions{
  public string Filter{get;set;}
  public string SortOrder{get;set;}
}

A następnie wstrzyknij to do klasy, która musi go użyć:

public class SearchController{
  private ISearchOptions _searchOptions;
  public SearchController(ISearchOptions searchOptions){
    _searchOptions=searchOptions;
  }
  ...
}

następnie w moim web.config, gdzie konfiguruję zamek Chcę mieć coś takiego:

<castle>
  <components>
    <component id="searchOptions" service="Web.Models.ISearchOptions, Web" type="Web.Models.SearchOptions, Web" lifestyle="PerSession" />
  </components>
</castle>

I niech kontener IoC będzie obsługiwał obiekt sesji bez konieczności bezpośredniego dostępu do niego.

Jak mogę to zrobić?

Dzięki.

EDYTOWAĆ: Prowadziłem badania. Zasadniczo chcę mieć komponent Scoped sesji. Pochodzę z Java i Spring Framework i tam mam fasole o zasięgu sesji, które moim zdaniem są bardzo przydatne do przechowywania danych sesji.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion