R - Dopasowanie wierszy i kolumn macierzy o różnej długości

mój problem w tej chwili jest następujący. Mam skierowany do jednego trybu edgelist reprezentujący pary aktorów uczestniczących we wspólnych projektach w danym roku, które mogą wyglądać tak:

projektleader  projectpartner year
A        B        2005
A        C        2000
B        A        2002
...       ...       ...

Teraz potrzebuję tylko podzbioru na jeden konkretny rok. Nie wszyscy aktorzy są aktywni w danym roku, więc wymiary podzbiorów są różne. Do następnej analizy sieci potrzebuję ważonej i ukierunkowanej macierzy sąsiedztwa, więc używam opcji [pakietu sieciowego], aby ją utworzyć. Najpierw ładuję go jako obiekt sieciowy i transformuję go w macierzy przyległości.

grants_00 <- subset(grants, (year_grant=2000), select = c(projectpartner, projectleader))
nw_00 <- network(grants_08to11[,1:2], matrix="edgelist", directed=TRUE) 
grants_00.adj <- as.matrix(nw_00, matrix.type = "adjacency")

Powstała macierz wygląda nieco podobnie

   A  B  C  E  ...
A  0  1  1  0
B  1  0  0  0
...

Jak na razie dobrze. Moim problemem jest teraz: do dalszej analizy, którą planuję, potrzebuję macierzy sąsiedztwa dla każdego roku o tym samym wymiarze i porządku. Oznacza to, że wszystkie podmioty z początkowego zestawu danych muszą być nazwami macierzy wiersza i kolumny dla odpowiednich lat, ale macierz powinna zawierać tylko obserwowane pary dla tego roku. Mam nadzieję, że mój problem jest jasny. Doceniam wszelkie konstruktywne rozwiązania.

Mój pomysł ATM jest następujący: Tworzę macierz początkowego zestawu danych i zredukowanego zestawu danych. Następnie ustawiam tam wszystkie wartości macierzy na zero. Następnie w jakiś sposób dopasowuję go do zredukowanej macierzy i wypełniam ją odpowiednimi wartościami w prawym wierszu i kolumnie. Niestety nie mam pojęcia, jak to możliwe.

Czy ktoś ma pomysł, jak rozwiązać ten problem?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion