Wordpress Contact formularz 7 niestandardowych skrótów

Formularz kontaktowy 7 ma kilka skrótów, takich jak [_date], aby uzyskać dzisiejszą datę. Ale chcę wyświetlić datę za tydzień.

Dlatego muszę utworzyć niestandardowy kod skrótu do formularza kontaktowego 7, który mówi powiedz [next_week], a w otrzymanym e-mailu wyświetlana jest prawidłowa data.

Gdzie i jak mogę utworzyć niestandardowe skróty do formularza kontaktowego 7?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion