Jak wysłać powiadomienie push Apple Mdm ze zwykłym php?

Do tej pory zrobiłem serwer Apple-mdm-ota dla IOS. Urządzenia dostarczają mi następujące rzeczy do serwera (w formie plist / xml):

-Push Magic Token -Device Token (w formacie b64 oO) -PN-Topic (com.apple.mgmt.xxx) -UDID (w kodzie szesnastkowym) -UnlockToken (bardzo długa rzecz zakodowana w b64)

Muszę wysłać następującą treść do elementu powiadomienia wypychanego z firmy Apple:

{"mdm": "pushMagic"}

Pushmagic = Push Magic Token

Jak muszę skomponować dane, które muszę zapisać w gnieździe apns? Próbowałem tego, który działa dla innych powiadomień wypychanych, ale do tego nie działa. Nie dzieje się nic :-(.

$apns_url = 'gateway.push.apple.com';  

[...]

$apns = stream_socket_client('ssl://' . $apns_url . ':' . $apns_port,
$error, $error_string, 2, STREAM_CLIENT_CONNECT, $stream_context);

fwrite($apns, chr(0) . chr(0) . chr(32) . pack('H*', str_replace(' ',
'', $wellWrittenToken)) . chr(0) . chr(strlen($mdmInitialPush)) .
$mdmInitialPush);

[...]

$ error wynosi 0. $ wellwrittentoken = token urządzenia w kodzie szesnastkowym $ apns_xx - Wydaje się, że rzecz ssl działa, ponieważ dał komunikat o błędzie, ponieważ nie zawiera $ mdminitialpush - moja wiadomość, którą chcę wysłać

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion