MDM: powiadomienie APNS nie dociera do iPhone'a

Powiadomienie nie dociera do terminala. Proszę daj mi znać. Dzień dobry. Dziękuję Ci.

iPhone 4S iOS 5.1 Napisałem następujący skrypt ruby. I działał z serwera MDM. Jednak powiadomienie nie dociera do terminalu iPhone'a. Proszę daj mi znać. Zakończono konfigurację przez „mobileconfig”, a temat i token urządzenia zostały PUT na serwerze MDM. Sprawdzono, czy odpowiednie informacje również zostały uzyskane. Potwierdzono, że odnowienie wiadomości lub odznaka jest dokonywane na terminalu iPhone w APN. Tylko APN MDM nie dociera do terminalu iPhone'a. Chciałbym rozwiązać ten problem. Jeśli chcesz, pomóż mi.

<code>#!/usr/bin/ruby -Ku
require 'openssl'
require 'socket'

(msg = []) << "dd0b64b77ebcac2092d6fe644d4db04e39d577c0228cf2187d8f87966aff8234"
device  = msg.pack("H*")
socket = TCPSocket.new('gateway.sandbox.push.apple.com',2195)
#socket = TCPSocket.new('gateway.push.apple.com',2195)
context = OpenSSL::SSL::SSLContext.new('SSLv3')
context.cert = OpenSSL::X509::Certificate.new(File.read('nj_dev_apns-dev.pem'))
context.key  = OpenSSL::PKey::RSA.new(File.read('nj_dev_apns-dev-key-noenc.pem'))
ssl = OpenSSL::SSL::SSLSocket.new(socket, context)
ssl.connect

payload = <<-EOS
{
    #"mdm":"{<PushMagic>}"
    {"mdm":"7C68976X-E70D-485Q-8CA7-7AC48F2F5F4A"}
}
EOS

(message = []) << ['0'].pack('H') << [32].pack('n')
  << device << [payload.size].pack('n') << payload
ssl.write(message.join(''))
ssl.close
socket.close 
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion