Serwer oszczędzania HDFS zwraca zawartość lokalnego FS, a nie HDFS

Uzyskuję dostęp do HDFS za pomocą oszczędzania.

Jest to oczekiwana (i właściwa) treść na HDFS.

<code>[hadoop@hdp-namenode-01 ~]$ hadoop fs -ls /
Found 3 items
drwxr-xr-x  - hadoop supergroup     0 2012-04-26 14:07 /home
drwxr-xr-x  - hadoop supergroup     0 2012-04-26 14:21 /tmp
drwxr-xr-x  - hadoop supergroup     0 2012-04-26 14:20 /user
</code>

A potem uruchamiam HDFSThriftServer

<code>[hadoop@hdp-namenode-01 ~]$ jps
17290 JobTracker
16980 NameNode
27289 Jps
17190 SecondaryNameNode
17511 RunJar
25270 HadoopThriftServer
</code>

Spróbuj uzyskać dostęp do treści poprzez oszczędność w PHP.

<code>  $transport = new TSocket(HDFS_HOST, HDFS_PORT);
  $transport->setRecvTimeout(60000);
  $transport->setSendTimeout(60000);
  $protocol =new TBinaryProtocol($transport);
  $client = new ThriftHadoopFileSystemClient($protocol);
  logv("connect hdfs");
  $transport->open();
  logv("testing existent of `%s'", $remote_uri);
  $remote_path = new Pathname(array('pathname' => $remote_uri));
  $remote_file = null;
  try {
      $remote_file = $client->listStatus($remote_path);
  } catch(Exception $e) { }
  if (!$remote_file)
    loge("could not open `%s'", $remote_uri);
</code>

Podczas$remote_uri jest ścieżką absolutną. Dla$remote_uri === '/non/existent' lub'/user', itp., status list zawsze zawiedzie. Ale jeśli zmienię to na'/tmp', Uważam, że zawiera listę treści'/tmp' lokalnego FS serwera oszczędnościowego.

Zwracana zawartość to lokalny FS na serwerze oszczędzania zamiast HDFS! Co tu jest nie tak?

questionAnswers(0)

yourAnswerToTheQuestion