Wyświetlanie wartości pola tekstowego w innych częściach raportu

W tabeli raportów jest ta formuła, aby obliczyć sumę częściową dla faktury. Oto formuła:

<code>=Sum(Fields!LineTotal.Value)
</code>

Pole tekstowe nazywa się TextBoxSubTotal. Chciałbym wyświetlić to w innej części raportu, np. W obszarze nagłówka, w którym wyświetlam tę sumę częściową, podatek, opłatę za wysyłkę, a także całkowitą należność.

Czy możesz mi powiedzieć, jak wyświetlić tę wartość w TextBoxSubTotal w innych częściach raportu?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion