Reporting Services 2008 - Długie podraporty powodują podział strony

Podobne do tego pytania, ale mam jeden „główny” raport, który zawiera wiele podraportów. Wszystko działa świetnie, dopóki jedno z podraportów, na przykład renderowane (na przykład do PDF), nie zajmie> miejsca na stronie. W takim przypadku strona się psuje, aby podraport zaczynał się na nowej stronie. Czasami wygląda to niewiarygodnie niezręcznie, gdy jeden raport zajmuje tylko trochę miejsca na jednej stronie, a następnie przerywa na następną stronę, ponieważ następujący podraport jest za długi. Jakieś sugestie? Nie jest to problem szerokości / marginesu, ponieważ gdy wszystkie podraporty są krótkie, wygląda dobrze. Ponadto używam symboli zastępczych HTML i nie mam żadnych marginesów ustawionych w podraportach, ani też nie mam tych zaznaczonych:

Dodaj podział strony wcześniejDodaj podział strony poJeśli to możliwe, przechowuj zawartość na jednej stronie

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion