CSS Skaluj element o 100% szerokości

Jestem zainteresowany powiększeniem div o 100% szerokości. Problem, który mam, polega na skalowaniu elementu, który ma stałą szerokość i nie rozciąga się już na 100% szerokości.

Przykład -http://jsfiddle.net/Fz7qh/2/

Kiedy używam właściwości powiększenia CSS (w przeciwieństwie do transformacji: skala), działa zgodnie z oczekiwaniami, ale słyszę, że właściwość zoom nie jest dobrze obsługiwana. Moje pytanie brzmi: czy można to osiągnąć dzięki skali transformacji CSS?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion