dylemat łączenia (niezdefiniowane odniesienie) między MinGW i MSVC. MinGW nie działa MSVC działa

Próbuję przenieść starą bibliotekę Cdl pierwotnie wykonaną z MSVC, która używa biblioteki BEA Tuxedo do używania MinGW.

Napotkałem sytuację, w której MSVC kompiluje i łączy jeden plik, ale MinGW kończy się niepowodzeniem. Rzeczywisty problem dotyczy etapu łączenia. Pojawia się błąd „niezdefiniowane odniesienie”.

Oto minimalny przykład tworzenia biblioteki DLL: (tpsetunsol_test.c)

#include <atmi.h>

void __stdcall msghandler(char *pszMessage, long lMessageLen, long lFlags)
{

}  

int Inittpsetunsol()
{      
  int ret = 0;

  tpsetunsol(msghandler);

  return ret;           
}  

Kompiluje się bez błędów:

gcc -Wall -fexceptions -g -O2 -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS -ID:/dev/tuxedo/include  -o  tpsetunsol_test.o -c tpsetunsol_test.c

Nadchodzi błąd:

dllwrap --export-all-symbols -LD:/dev/tuxedo/lib -k --output-lib test.lib --output-def test.def --enable-stdcall-fixup --add-stdcall-alias -o IAWS.dll tpsetunsol_test.o -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -lwinspool -lcomdlg32 -ladvapi32 -lshell32 -lwtuxws32

C:\MinGW\bin\dllwrap.exe: no export definition file provided.
Creating one, but that may not be what you want
tpsetunsol_test.o: In function `Inittpsetunsol':
d:\dev\tpsetunsol_test.c:13: undefined reference to `tpsetunsol'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
C:\MinGW\bin\dllwrap.exe: C:\MinGW\bin\gcc exited with status 1

deklaracja funkcji w atmi.h:

extern void (_TMDLLENTRY * _TMDLLENTRY tpsetunsol _((void (_TMDLLENTRY *)(char _TM_FAR *, long, long)))) _((char _TM_FAR *, long, long));

#define _TMDLLENTRY __stdcall
#define _TM_FAR

Wersja:

$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\MinGW\bin\gcc.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/mingw/bin/../libexec/gcc/mingw32/4.7.2/lto-wrapper.exe
Target: mingw32
Configured with: ../gcc-4.7.2/configure --enable-  languages=c,c++,ada,fortran,objc,obj-c++ --disable-sjlj-exceptions --with-dwarf2 --enable-shared --enable-libgomp --disable-win32-registry --enable-libstdcxx-debug --disable-build-poststage1-with-cxx --enable-version-specific-runtime-libs   --build=ming
w32 --prefix=/mingw
Thread model: win32
gcc version 4.7.2 (GCC)

Edycja: Odkryłem, że przy użyciu nm na plikach obiektów utworzonych przez MSVC i GCC symbol tpsetunsol jest inny

Patrząc na symbol _tpsetunsol jest całkiem oczywiste, że MSVC i GCC wytwarzają różne symbole.

GCC produkuje:U _tpsetunsol i MSVC:U [email protected]

Edycja: wyjście nm po kompilacji z sugestią Haroogana:

$ dllwrap --export-all-symbols -LD:/dev/tuxedo.64/lib --output-lib test.lib --output-def test.def -o IAWS.dll tpsetunsol_test.o -lwtuxws32_new
C:\MinGW\bin\dllwrap.exe: no export definition file provided.
Creating one, but that may not be what you want
tpsetunsol_test.o: In function `Inittpsetunsol':
d:\dev\IA/tpsetunsol_test.c:13: undefined reference to `tpsetunsol'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
C:\MinGW\bin\dllwrap.exe: C:\MinGW\bin\gcc exited with status 1


$ nm tpsetunsol_test.o
00000000 b .bss
00000000 d .data
00000000 N .debug_abbrev
00000000 N .debug_aranges
00000000 N .debug_info
00000000 N .debug_line
00000000 N .debug_loc
00000000 r .eh_frame
00000000 t .text
00000004 T _Inittpsetunsol
00000000 T [email protected]
     U _tpsetunsol

$ nm ../tuxedo.64/lib/libwtuxws32.a | grep -i tpsetuns
00000000 I [email protected]
00000000 T [email protected]

wyjście z preprocesora gcc (-E) (deklarowana jest tylko linia tpsetunsol)

extern void (__attribute__((__stdcall__)) * __attribute__((__stdcall__)) tpsetunsol (void (__attribute__((__stdcall__)) *)(char *, long, long))) (char *, long, long);

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion