ORA - 00933 zamieszanie z połączeniem wewnętrznym i „jak”

Mam to zapytanie o uzyskanie danych z dwóch tabel za pomocąinner join, ale dostaję błądSQL command not properly ended z gwiazdką pod „as”:

select P.carrier_id, O.order_id, O.aircraft_id, O.quantity

from orderline AS O

inner join purchaseorder AS P

on O.order_id = P.carrier_id;

the error:

from orderline AS O ( with an asterix under AS)


Error at line 2
Ora-00933: SQL command not properly ended.

W związku z tym tak myślałemAS nie byłoby problemu, ponieważ po prostu odwołuje się do aliasu, ale jestem zdezorientowany, dlaczego to się zbliża.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion