Wyniki wyszukiwania dla "package-management"

1 odpowiedź

Podziel pliki wymagań na pip

Do tworzenia wirtualnych środowisk Pythona używam virtualenv i pip. Przepływ pracy jest bardzo prosty: