Chęć obciążenia podczas używania Linq w NHibernate 3

Potrzebuję pomocy w gorącym ładowaniu z Linq w wersji 3-kanałowej NHibernate.

Mam taki stosunek do wielu:

public class Post
{
  public int Id {get;set;}
  public IList<Tag> Tags { get;set;} 
  .
  .
  .
}

Teraz mam następujące mapowanie w Fluent NHibernate

public class PostMap:ClassMap<Post>
{
  public PostMap()
  {
    Table("Posts");
    Id(x => x.Id);
    .
    .
    HasManyToMany(x => x.Tags)
      .Table("PostsTags")
      .ParentKeyColumn("PostId")
      .ChildKeyColumn("TagId")
      .Not.LazyLoad(); // this is not working.. 
  }
}

Teraz, podczas pobierania postów, potrzebuję tagów także do gorącego obciążenia. Wiem, że jest to możliwe dzięki Criteria API i HQL, a SetFetchMode powinienem używać. Ale czy istnieje sposób na użycie SetFetchMode podczas używania Linq?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion