Linq Nhibernate połączył się z lewicą

Kradzież maakcja własność

To jest zapytanie, które próbuję uzyskać w NHibernate.Linq:

SELECT * FROM `thefts`
LEFT JOIN memberThefts
ON thefts.id = memberThefts.theftId AND memberThefts.memberId = 1

Chcę uzyskać listę wszystkich kradzieży, w których action.memberId == jakiś numer lub po prostu null, jeśli nie znajdzie wiersza, prosty jako kwerenda, ale to daje mi koszmar przez cały dzień!

    thefts = session.Query<Theft>()
      .Fetch(x => x.action)
      .Where(x => x.action.memberId == member.id)
      .ToList();

Wykonuje to następujący SQL:

select theft0_.id         as id9_0_,
    memberthef1_.memberId   as memberId7_1_,
    theft0_.name        as name9_0_,
    theft0_.chance       as chance9_0_,
    memberthef1_.theftId    as theftId7_1_,
    memberthef1_.availableTime as availabl3_7_1_
from  thefts theft0_
    left outer join memberThefts memberthef1_
     on theft0_.id = memberthef1_.theftId,
    memberThefts memberthef2_
where theft0_.id = memberthef2_.theftId
    and memberthef2_.memberId =1 /* ?p0 */

Klasa kradzieży:

  public class Theft
  {
    public virtual byte id { get; set; }
    public virtual string name { get; set; }
    public virtual byte rank { get; set; }
    public virtual byte chance { get; set; }
    public virtual MemberTheft action { get; set; }
...

I to jest mapowanie:

public TheftMap()
{
  Table("thefts");
  Id(x => x.id);
  Map(x => x.name);
  Map(x => x.id);
  Map(x => x.chance);
  References(x => x.action)
    .Nullable()
    .PropertyRef(x => x.theftId)
    .Column("id");
}

Każde rozwiązanie zrobi HQL, QueryOver itp

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion