Używanie addMouseListener () i paintComponent () dla JPanel

To jest kontynuacja mojegopoprzedni pytanie. Uprościłem rzeczy tak dużo, jak tylko mogłem, a to wciąż nie działa! Mimo, że dobrą rzeczą było używaniegetGraphics().

Szczegółowe wyjaśnienie tego, co się tutaj dzieje, jest bardzo doceniane. Moje podejrzenie jest takie, że coś jest nie tak ze sposobem, w jaki użyłemaddMouseListener() tutaj.

EDIT całkowicie przepisał kod. Nadal jednak nie działa prawidłowo.

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;


public class RunClass{

  static MainClass1 inst1 = new MainClass1();  public static void main(String args[]){

    JFrame frame1 = new JFrame();
    frame1.add(inst1);
    frame1.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame1.setTitle("NewPaintToolbox");
    frame1.setSize(200, 200);
    frame1.setLocationRelativeTo(null);   
    frame1.setVisible(true);        
  }
}

class MainClass1 extends JPanel implements MouseListener, MouseMotionListener{

  int xvar=30;
  int yvar=30;
  //static PaintClass22 inst1 = new PaintClass22();


  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub
    xvar = arg0.getX();
    yvar = arg0.getY();
    repaint(xvar,yvar,10,10);

  }  

  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void mouseDragged(MouseEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub
    xvar = arg0.getX();
    yvar = arg0.getY();
    repaint(xvar,yvar,10,10);

  }

  @Override
  public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g){

    super.paintComponent(g);
    g.setColor(Color.RED);
    g.fillRect(xvar, yvar, 10, 10);   

  }}

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion