Wyniki wyszukiwania dla "has-one"

2 odpowiedź

Czy można użyć asocjacji has_one, gdy model ma jedno lub zero wystąpień innego modelu?

4 odpowiedź

grails hasOne vs bezpośrednia zmienna składowa