Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

6 odpowiedzi

Zmienne lokalne w aes

4 odpowiedź

Zarysowany tekst z ggplot2

4 odpowiedź

wyodrębnij godziny i sekundy z POSIXct do celów kreślenia w R

Załóżmy, że mam następujące

5 odpowiedzi

Jak ustawić zmienną listę wątków za pomocą grid.arrange?

2 odpowiedź

Jak wymusić pojawienie się znaczników zaznaczenia osi X na końcu paska na wykresie mapy cieplnej?

Stworzyłem prosty wykres mapy cieplnej za pomocąggplot2 ale muszę zmusić znaki zaznaczenia osi X do pojawienia się na końcu mojej zmiennej x, a nie w jej śro...

4 odpowiedź

Umieszczenie legendy, ggplot, względem obszaru kreślenia

Myślę, że problem jest tu nieco oczywisty. Chciałbym, aby legenda została umieszczona (zablokowana) w lewym górnym rogu „obszaru kreślenia”. Używanie c (0.1....

5 odpowiedzi

Jak mogę sformatować etykiety osi za pomocą wykładników z ggplot2 i skalami?

Dzięki nowej wersji ggplot2 i skalom, nie mogę dowiedzieć się, jak uzyskać etykietę osi w notacji naukowej. Na przykład:

3 odpowiedź

Zrozumienie dat i wykreślenie histogramu za pomocą ggplot2 w R

Główne pytanieMam problemy ze zrozumieniem, dlaczego obsługa dat, etykiet i przerw nie działa tak, jak oczekiwałbym tego w R podczas próby utworzenia histogr...

2 odpowiedź

Jak ustawić cairo jako domyślny backend dla x11 () w R?

Używam ggplot2 na ubuntu 12.04. Domyślnie mój typ x11 jest ustawiony na Xlib. Więc kiedy używam wygładzacza w qplot, pojawia się błąd taki jak:„półprzezroczy...

2 odpowiedź

Położenie etykiety biegunowej osi ggplot2

To tylko rozszerzenie starego pytaniaggplot2 strzałki biegunowe Przekonasz się, że oś x jest poza okręgiem most_out. W ggplot2 używam "panel.grid.major ...