Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

1 odpowiedź

RE: Wyrównanie liczb na poszczególnych słupkach za pomocą ggplot2

1 odpowiedź

Jak odtworzyć wykres pareto.chart z pakietu qcc za pomocą ggplot2?

Korzystałem z funkcji pareto.chart z pakietu qcc w R i naprawdę to lubię. Teraz chciałbym przenieść wszystkie moje grafiki, aby zamiast tego użyć pakietu ggp...

1 odpowiedź

Używanie wielu skal scale_colour_gradient dla różnych zakresów danych na jednym wykresie

Jestem bardzo nowy w R, więc proszę, miejcie ze mną kontakt, jeśli coś nie jest jasne w moim pytaniu.mam

2 odpowiedź

Wykreślanie danych w czasie w R

Mam ramkę danych z jedną kolumną jako datą / czasem (przechowywaną wewnętrznie jako numeryczna) i innymi kolumnami jako liczbową / całkowitą i chcę wydrukowa...

3 odpowiedź

Jak określić kolumny w facet_grid LUB jak zmienić etykiety w facet_wrap

Mam dużą liczbę serii danych, które chcę wydrukować za pomocą małych wielokrotności. Połączenie ggplot2 i

2 odpowiedź

Sposób na unikanie histogramu?

Korzystając z ggplot2, tworzę histogram z czynnikiem na osi poziomej i innym czynnikiem dla koloru wypełnienia, używając pozycji unikającej. Mój problem pole...

2 odpowiedź

Jak mogę usunąć puste czynniki z aspektów ggplot2?

Próbuję zmodyfikowaćprzykład prostego lasu wykres poprzez wprowadzenie aspektów zgodnie ze zmienną czynnikową.Zakładając dane tej struktury:

3 odpowiedź

Mapa ciepła lub mapa gęstości w R

Jestem nowy w R i próbuję stworzyć mapę ciepła lub mapę gęstości, aby pokazać moje wyniki. Mam dane x dla 20 różnych lokalizacji i przez 20 lat. Próbuję poka...

3 odpowiedź

Tworzenie pogrupowanego wykresu słupkowego danych wielokolumnowych w R

2 odpowiedź

Dodaj pionową linię za pomocą ggplot, gdy oś x jest czynnikiem