Wyniki wyszukiwania dla "friendly-id"

2 odpowiedź

FriendlyID koreańskie ślimaki

3 odpowiedź

Rails Friendly_Id na Heroku, Heroku nie aktualizuje ślimaków

Ustawiłemfriendly_id klejnot, podążając zaScreencast RailsCasts na tym. Lokalnie działa to znakomicie, zainstalowałem go, przeszedłem