Wyniki wyszukiwania dla "form-submit"

2 odpowiedź

Railsy zmieniają routing wysyłania w form_for

1 odpowiedź

Sprawdź poprawność formularza modalnego JQuery UI w innej formie w MVC 4

Mam formularz w MVC 4, który zawiera kilka pól i, w zależności od wartości kombi, muszę otworzyć formularz modalny i załadować do niego 3 dodatkowe pola, któ...

4 odpowiedź

jak rozbroić tablicę postów?

za każdym razem, gdy odświeżam stronę i otrzymuję tę samą wartość przechowywaną w tablicy postów. chcę wykonać instrukcję echo dopiero po przesłaniu i po odś...

1 odpowiedź

Przesłano wartości formularza niezaktualizowane w modelu podczas dodawania <f: ajax> do <h: commandButton>

1 odpowiedź

Prześlij formularz Jade

Jaki jest błąd w następującym szablonie formularza Jade? Nie mogę go przekazać.

3 odpowiedź

zaznacz wszystkie opcje w html zaznacz dynamicznie

Mam dwa wybory HTML w formularzu. Pierwszy nazywa się

16 odpowiedzi

formularz wyłącz jquery prześlij na enter

Na stronie mam następujący javascript, który nie działa.

1 odpowiedź

Dart: Prześlij formularz AJAX

3 odpowiedź

Jak HTTP POST z łącza bez JS

Wszelkie metody przesyłania żądania POST z łącza, jeśli JS jest wyłączone?Idee do tej pory (żaden z nich nie jest idealny)Użyj &lt;input type = &#39;submit&g...

1 odpowiedź

Jquery: return: false przy wysyłaniu nie działa - formularz nadal jest wysyłany

Czy istnieje powód, dla którego formularz nadal się przesyła? Sprawdzanie poprawności działa, ale jeśli wszystko zostanie wprowadzone poprawnie, formularz zo...