Walidacja dokumentu xml za pomocą dokumentu dtd

Jestem nowym użytkownikiem XML. Jestem zdezorientowany, jak dokument DTD weryfikuje dokument XML. Poniżej znajduje się mój kod i popraw mnie, jeśli się mylę.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<!DOCTYPE note  
[
<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>
]>

<note>
<to>Tove</to>

<rom>Jani</rom> // Here i've miss-spelled the tag <from> but still not getting error

<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body> 
</note>

Wiem, że DTD służy do sprawdzania poprawności danych XML. Istnieje nazwa elementu<form>. Właśnie zmieniłem pisownię<form> do<rom> ale nie otrzymałem żadnego komunikatu o błędzie w mojej przeglądarce. Utknąłem w tym momencie.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion