Sprawdź poprawność pliku XML względem lokalnego pliku DTD z Javą

Jak sprawdzić poprawność pliku XML w stosunku do DTD przechowywanego lokalnie jako plik? Plik XML nie zawiera żadnej deklaracji DOCTYPE (lub może mieć taką, która powinna zostać zastąpiona). Spojrzałem naten wątek ale oprócz tego, że używają .NET, wątpię, aby to było dobre rozwiązanie.

Wszelkie doceniane dane wejściowe!

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion