Wyniki wyszukiwania dla "disparity-mapping"

2 odpowiedź

Różnica między mapą rozbieżności a obrazem rozbieżności w dopasowaniu stereo

2 odpowiedź

Szacowanie głębokości OpenCv z mapy Rozbieżności

Próbuję oszacować głębokość na podstawie stereofonicznych obrazów par z OpenCV. Mam mapę rozbieżności i oszacowanie głębokości można uzyskać jako: