Wyniki wyszukiwania dla "asp.net"

2 odpowiedź

Skrócony alias przestrzeni nazw w aspx

3 odpowiedź

Najlepsza praktyka, aby dołączyć do usług związanych z członkostwem / rolą / profilem nhibernate i ASP.NET

Wcześniej uzyskałem ogólną aplikację ASP.NET (MVC), która używa NHibernate jako warstwy trwałości modelu, a usługi ASP.NET Membership / role / profile jako w...

3 odpowiedź

C # - Pokaż różnice podczas porównywania ciągów

W moim projekcie asp.net mam dwa łańcuchy (w rzeczywistości są one przechowywane w obiekcie Session, a następnie robię .ToString ())Ten projekt jest częścią ...

2 odpowiedź

Jak filtrować dane w widoku danych

Chcę filtrować dane w zdarzeniu textchange na listview, więc używam widoku danych do filtrowania danych. Problem w poniższym kodzie polega na tym, że używam ...

4 odpowiedź

Response.Write i UpdatePanel

7 odpowiedzi

Czy można zmienić nazwę użytkownika za pomocą interfejsu API

2 odpowiedź

Jak zarządzać elementami DOM

Zaimplementowałem przewijanie nieskończone (tzn. Ładuj rekordy, gdy pasek przewijania osiąga dno div). Działa dobrze, ale po załadowaniu zbyt wielu rekordów ...

4 odpowiedź

DateTime.Parse („2012-09-30T23: 00: 00.0000000Z”) zawsze konwertuje do DateTimeKind.Local

Chcę przeanalizować ciąg reprezentujący DateTime w formacie UTC.Moja reprezentacja ciągu zawiera specyfikację czasu Zulu, która powinna wskazywać, że ciąg re...

2 odpowiedź

Sztucznie zapełnij obiekt HttpContext w aplikacji konsoli

1 odpowiedź

Jak uzyskać panel aktualizacji Id, który inicjuje żądanie w javascript