Wyniki wyszukiwania dla "apache-camel"

4 odpowiedź

Przekazywanie wartości między procesorami w wielbłądzie Apache

W Apache Camel, który z nich jest najlepszym sposobem przekazywania wartości z procesora wymiany do innego (i dlaczego):przechowywanie go w nagłówkach wymian...

3 odpowiedź

Jak wysłać plik jako załącznik do poczty za pomocą DSL Camel Spring

Używam Camel 2.9.x do celów integracji w naszym bieżącym projekcie. Jedna z tras składa się z dwóch punktów końcowych - punktu końcowego odpytywania pliku i ...

3 odpowiedź

ActiveMQ Consumer zawiesza się

Mam brokera activeMQ korzystającego z transportu SSL. Mam około 10 konsumentów, którzy korzystają z brokera. Używam wielbłąda, aby skonfigurować moje trasy.C...

5 odpowiedzi

W jaki sposób ESB należy pakować / wdrażać?

2 odpowiedź

Wskaźnik ankiet konsumenckich z Akka, SQS i Camel

Projekt, nad którym pracuję, wymaga czytania wiadomości z SQS i zdecydowałem się użyć Akki do dystrybucji przetwarzania tych wiadomości.Ponieważ SQS jest wsp...

1 odpowiedź

Camel- Split List <MyObj> i przetwarzaj każdy obiekt java - XML ​​Config

Nie mogę podzielić obiektów Java znajdujących się na liście. Jak mogę tokenizować / konwertować Body na pojedyncze obiekty Java?

2 odpowiedź

Która konstrukcja wielbłąda nadaje się do transformacji?

Apache Camel oferuje kilka sposobów przeprowadzania transformacji danych: koncepcję przekształcenia EIP, niestandardowe formaty danych, a także jego limit dl...

1 odpowiedź

Apache Camel - Podział i agregacja - Stara Exchange jest zawsze pusta

2 odpowiedź

Przepływ pracy w wielbłądzie a BPM

1 odpowiedź

Przeprowadź migrację punktów końcowych Apache Camel