Wyniki wyszukiwania dla "android-listview"

10 odpowiedzi

Swipe ListView item Od prawej do lewej pokazuje przycisk usuwania

7 odpowiedzi

Niestandardowy adapter do wyświetlania listy z różnymi elementami

2 odpowiedź

EditText w ListView jest aktualizowany przez onTextChanged podczas przewijania

Szukałem odpowiedzi na to pytanie, ale rozwiązania wydają się nie działać dla mnie. Mam element TextView i EditText w elemencie listy. Próbuję zaktualizować ...

1 odpowiedź

Android ListView: jak uniknąć zapytania do bazy danych w bindView ()? Musisz pobrać od jednej do wielu danych relacji

2 odpowiedź

Jak analizować obraz za pomocą jsoup

1 odpowiedź

requestLayout () niepoprawnie wywołany przez android.widget.RelativeLayout android

3 odpowiedź

Android: Jak zmierzyć całkowitą wysokość ListView [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Obliczyć rozmiar widoku listy lub jak nakazać mu pełne rozwinięcie [/questions/2312683/calculate-the-size-of-a-list-view-or-how-to-tell-it-to-fully-expand] 12 odpowiedzi Muszę zmierzyć całkowitą wysokość ...

1 odpowiedź

EditText wewnątrz ListView stracił fokus [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Focusable EditText wewnątrz ListView [/questions/2679948/focusable-edittext-inside-listview] 12 odpowiedzi Ostatnio napotkałem ten problem i chcę podzielić się z Wami moim rozwiązaniem. Proble: Masz ListView ...

3 odpowiedź

Jak usunąć dzielnik z widoku listy na Androidzie? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak usunąć linie między ListViews na Androidzie? [/questions/1914477/how-do-i-remove-lines-between-listviews-on-android] 12 odpowiedzi Tworzę aplikację, która maListview, a elementy z listy mają już styl Nie ...

1 odpowiedź

Android Reordering ListView elementy przeciągnij i upuść [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Android Lista Zobacz Przeciągnij i upuść sortuj [/questions/2909311/android-list-view-drag-and-drop-sort] 6 odpowiedziJak przeciągnąć upuść element widoku listy do innego widoku ...