Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

2 odpowiedź

Android / NFC: Pobierz tag w onCreate () bez nowego zamiaru

4 odpowiedź

Jak przekazać ArrayList <CustomeObject> z jednego działania do innego? [duplikować]

3 odpowiedź

Jak otworzyć prywatne pliki zapisane w pamięci wewnętrznej za pomocą Intent.ACTION_VIEW?

1 odpowiedź

nie można przesłać wideo za pomocą działania action_send w systemie Android 4.3

Jestem w stanie przesłać wideo za pomocą tego kodu do wersji Androida 4.1.2. ale w 4.3 to się nie udaje.wywołanie metody shareVideo () android wyświetla list...

3 odpowiedź

Prosty przykład zamiaru i pakietu [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak przekazać obiekt z jednej czynności do drugiej na Androidzie [/questions/2736389/how-to-pass-an-object-from-one-activity-to-another-on-android] 31 odpowiedzi Jestem nowy w Androidzie i prawie nie wiem o ...

4 odpowiedź

Jak aplikacja może wykryć, że zostanie odinstalowana? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Czy można wykryć odinstalowanie aplikacji na Androida? [/questions/6209730/is-it-possible-to-detect-android-app-uninstall] 7 odpowiedzi Wykonaj zadanie podczas odinstalowywania w Androidzie ...

1 odpowiedź

Zmusz aparat, aby zawsze otwierał się w trybie pionowym w Androidzie [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Android Camera in Portrait on SurfaceView [/questions/2543059/android-camera-in-portrait-on-surfaceview] 6 odpowiedzi Czy można otworzyć aplikację Camera Intent w Androidzie tylko w trybie portretu, to znaczy ...