Wyniki wyszukiwania dla "addressof"

4 odpowiedź

Co to jest ampersand, gdy jest używany po nazwie klasy, jak ostream & operator << (…)?