Jak kontrolować liczbę mniejszych linii siatki w ggplot2?

Domyślnie wydaje się, że ggplot2 używa mniejszej siatki, która jest tylko połową głównej siatki. Czy jest jakiś sposób, aby to przerwać?

Na przykład mam wykres, w którym oś x to lata, a główne przerwy to (1850, 1900, 1950, 2000). Oznacza to, że drobne punkty siatki są na (1875, 1925, 1975), co jest mało intuicyjne od lat. Jak mogę sprawić, że mniejsza siatka pojawi się w każdej dekadzie?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion