Jak pisać testy jednostkowe dla połączeń z bazą danych

Zbliżam się do początku nowego projektu i (łapie!) Po raz pierwszy próbuję włączyć testy jednostkowe do mojego projektu.

Mam problem z samodzielnym opracowaniem niektórych testów jednostkowych. Mam kilka metod, które można łatwo przetestować (przekazać dwie wartości i sprawdzić oczekiwane wyjście). Mam inne części kodu, które wykonują bardziej złożone rzeczy, takie jak uruchamianie zapytań do bazy danych i nie jestem pewien, jak je przetestować.

public DataTable ExecuteQuery(SqlConnection ActiveConnection, string Query, SqlParameterCollection Parameters)
{
  DataTable resultSet = new DataTable();
  SqlCommand queryCommand = new SqlCommand();
  try
  {
    queryCommand.Connection = ActiveConnection;
    queryCommand.CommandText = Query;

    if (Parameters != null)
    {
      foreach (SqlParameter param in Parameters)
      {
         queryCommand.Parameters.Add(param);
      }
    }

    SqlDataAdapter queryDA = new SqlDataAdapter(queryCommand);
    queryDA.Fill(resultSet);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    //TODO: Improve error handling
    Console.WriteLine(ex.Message);
  }

  return resultSet;
}

Ta metoda zasadniczo pobiera wszystkie niezbędne bity i elementy w celu wyodrębnienia niektórych danych z bazy danych i zwraca dane w obiekcie DataTable.

Pierwsze pytanie jest prawdopodobnie najbardziej złożone: co powinienem sprawdzić w takiej sytuacji?

Kiedy to już zostanie ustalone, pojawia się pytanie, czy wyszydzać komponenty bazy danych, czy próbować przetestować je w oparciu o rzeczywistą bazę danych.

questionAnswers(9)

yourAnswerToTheQuestion