Obsługa błędów w Mongoose

Jestem absolutnym początkującym NodeJS i chcę stworzyć prostą usługę REST-Webservice z Express i Mongoose.

Jaka jest najlepsza praktyka w radzeniu sobie z błędami Mongoose w jednym centralnym miejscu?

Gdy wystąpi błąd bazy danych, chcę zwrócić stronę błędu HTTP-500 z komunikatem o błędzie:

if(error) {
  res.writeHead(500, {'Content-Type': 'application/json'});
  res.write('{error: "' + error + '"}');
  res.end();
}

W starym samouczkuhttp://blog-next-stage.learnboost.com/mongoose/ Czytałem o globalnym detektorze błędów:

Mongoose.addListener('error',function(errObj,scope_of_error));

Ale to nie działa i nie mogę znaleźć czegoś woficjalna dokumentacja Mongoose o tym słuchaczu. Czy sprawdzałem błędy po każdym żądaniu Mongo?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion