Jak mogę powiedzieć Moq, aby zwrócił zadanie?

Mam interfejs, który deklaruje

Task DoSomethingAsync();

Do testów używam MoqFramework:

[TestMethod()]
public async Task MyAsyncTest()
{
   Mock<ISomeInterface> mock = new Mock<ISomeInterface>();
   mock.Setup(arg => arg.DoSomethingAsync()).Callback(() => { <my code here> });
   ...
}

Następnie w moim teście wykonuję kod, który wywołujeawait DoSomethingAsync(). A test kończy się niepowodzeniem na tej linii. Co ja robię źle?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion