Jak przypisać encje HTML w definicji elementu Polymer?

Alternatywna wersja pytania:Jak zapobiec ucieczce encji HTML po dodaniu do definicji elementu Polymer?

Załóżmy więc, że ten uproszczony przykład (wszystkie elementy bibliotek polimerowych są dodane w prawdziwym kodzie):

definicja elementu

<polymer-element name="x-test" attributes="val">
 <template>
  <div>{{shownVal}}</div>
 </template>
 <script>
  Polymer( 'x-test', {
   shownVal: '',
   valChanged: function(){
    this.shownVal = this.val + ' &amp;';
   }
 });
 </script>
</polymer-element>

użycie elementu

<x-test val="123"></x-test>

Spowoduje to powstanie wyniku takiego:

123 i

Wersja: Polimer 0.1.2

Czego potrzebuję, aby zmienić / dodać, aby mieć wyjście takie jak123 &?

A może to jakiś błąd, o którym powinienem wiedzieć faceci z Polymer?

Wiem, że mógłbym dodać obiekt w<template> i to by działało, ale mam jakiś kod, który modyfikuje atrybuty wejściowe i musi używać encji.

Uwaga: jeśli używasz takiego elementu

<x-test val="123 &amp;"></x-test>

wszystko jest w porządku.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion