Parametry użycia specyfikacji w tabeli z kontekstem scenariusza

Używam Specflow w C # do budowania automatycznego testowania przeglądarki po stronie klienta z Selenium.

Celem tych testów jest symulacja scenariusza biznesowego, w którym klient wchodzi na naszą stronę internetową na określonych stronach, a następnie jest kierowany na właściwą stronę.

Chcę użyć parametrów wewnątrz kontekstu scenariusza, na przykład:

When I visit url
 | base             | page   | parameter1    | parameter2   |
 | http://www.stackoverflow.com | questions | <questionNumber> | <questionName> |
Then browser contains test <questionNumber>

Examples: 
  | <questionNumber> | <questionName> |
  | 123       | specflow-q1  |
  | 456       | specflow-q2  |
  | 789       | specflow-q3  |

Uwaga: krok „Kiedy odwiedzam adres URL” pobiera bazę + stronę + parametr1 + parametr2, tworzy adres URL „baza / strona / parametr1 / parametr2” i przechodzi do tego adresu URL.

Problem polega na tym, że tabela wejściowa w kroku „Odwiedzam adres URL” przekazuje tekst bez zmian, bez modyfikowania odpowiednika w sekcji Przykłady.

Oznacza to, że tabela, z której zbudowano powyższą składnię, zawiera wiersz z danymi o nazwach parametrów:

http://www.stackoverflow.com, questions, questionNumber, questionName

Zamiast używać ich wartości:

http://www.stackoverflow.com, pytania, 123, specflow-q1

Czy wiesz, jak mogę go używać poprawnie?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion