Jak tworzyć niestandardowe czcionki w studio Android

Muszę dodać nowe czcionki do mojego projektu, gdzie mam je utworzyć w studio Android

Czy ktoś może doradzić, jeśli utworzę go w odpowiednim katalogu w studio Android?

Próbowałem umieścić folder czcionek w tym samym miejscu co folder SRC, ale nie udało się

mój kod jest

Typeface fontRobo = Typeface.createFromAsset(context.getAssets(), "fonts/Roboto-Black.ttf");
viewTotalValue.setText(total.toString());

Czy to jest poprawne? proszę doradź

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion