Spring MVC HTTP Status 405 - Metoda żądania „POST” nie jest obsługiwana - Backbone Request

Jestem nowym użytkownikiem Spring MVC i próbuję zbudować aplikację sieciową od podstaw przy użyciu Spring MVC + Hibernate, aby obsłużyć coś takiego jak JSON Rest API, mając ten interfejs API wykorzystany przez Backbone po stronie klienta. Aby to zrobić, zacząłem śledzić ten samouczek (http://www.mkyong.com/spring-mvc/spring-3-mvc-and-json-example/ ).

So I have a model Message which will have the following REST API Interface:
GET /api/messages        ( working ok )
GET /api/messages/:id      ( working ok )
DELETE /api/messages/:id    ( working ok )
PUT /api/messages/:id      ( working ok )
POST /api/messages       ( error: (DefaultHandlerExceptionResolver.java:194) - Request method 'POST' not supported)

Spodziewałem się, że ten problem wystąpi w przypadku żądań PUT lub DELETE podczas wykonywania żądania za pomocą formularza, ale nie w przypadku żądania POST. Nie wykonuję nawet prośby za pomocą formularza. Po stronie klienta żądanie jest realizowane za pomocą Backbone w ten sposób:

new App.Models.Message({ attributeA : 'a', attributeB : 'b' }).save();

Próbowałem już dodać httpMethodFilter w web.xml, jak sugerowano w innych pytaniach Stackoverflow:

 <filter>
  <filter-name>httpMethodFilter</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter</filter-class>
 </filter>

 <filter-mapping>
  <filter-name>httpMethodFilter</filter-name>
  <servlet-name>mvc-dispatcher</servlet-name>
 </filter-mapping> 

Czy ktoś miał ten sam problem?

Zostawiam tutaj mój MessagesController:

@Controller
@RequestMapping("/api/messages")
public class MessagesController {

  @Autowired 
  private MessageService messageService;

  @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  public @ResponseBody List<Message> getMessagesInJSON(@RequestParam( value = "type", required = false ) String type) {  
    List<Message> messages = messageService.findAll();     
    return messages; 
  }

  @RequestMapping( value = "/{id}", method = RequestMethod.GET )
  public @ResponseBody Message getMessageInJson(@PathVariable Integer id ) {   
    Message message = messageService.findById(id);
    return message;   
  }

  @RequestMapping( value = "/{id}", method = RequestMethod.DELETE )
  @ResponseStatus( value = HttpStatus.NO_CONTENT )
  public void deleteMessage(@PathVariable Integer id ) throws NotFoundException {   
    messageService.delete(id);   
  }

  @RequestMapping( value = "/{id}", method = RequestMethod.PUT )
  @ResponseStatus( value = HttpStatus.NO_CONTENT )
  public void editMessage( @PathVariable Integer id, @RequestBody Message message ) throws NotFoundException {
    message.setId(id);
    messageService.update(message);
  }

  @RequestMapping( value = "/", method = RequestMethod.POST )
  @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
  public @ResponseBody Message createMessage( @RequestBody Message message ) {    
    return messageService.create(message);
  }

}

Wielkie dzięki!

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion