Uruchamianie aplikacji SharpDX / DirectX z DeviceCreationFlags.Debug

Próbuję uruchomić aplikację directX / SharpDX za pomocąDeviceCreationFlags.Debug ale podczas uruchamiania otrzymuję następującą awarię:

SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004005], Module: [General], ApiCode: [E_FAIL/Unspecified error], Message: Unspecified error

at SharpDX.Result.CheckError()
at SharpDX.Direct3D11.Device.CreateDevice(Adapter adapter, DriverType driverType, DeviceCreationFlags flags, FeatureLevel[] featureLevels)
at SharpDX.Direct3D11.Device..ctor(Adapter adapter, DeviceCreationFlags flags, FeatureLevel[] featureLevels)
at SharpDX.Toolkit.Graphics.GraphicsDevice..ctor(GraphicsAdapter adapter, DeviceCreationFlags flags, FeatureLevel[] featureLevels)
at SharpDX.Toolkit.GamePlatform.CreateDevice(GraphicsDeviceInformation deviceInformation)
at SharpDX.Toolkit.GraphicsDeviceManager.CreateDevice(GraphicsDeviceInformation newInfo)
at SharpDX.Toolkit.GraphicsDeviceManager.ChangeOrCreateDevice(Boolean forceCreate)
at SharpDX.Toolkit.GraphicsDeviceManager.SharpDX.Toolkit.IGraphicsDeviceManager.CreateDevice()
at SharpDX.Toolkit.Game.InitializeBeforeRun()
at SharpDX.Toolkit.GameWindowDesktop.Run()
at SharpDX.Toolkit.GamePlatform.Run(GameContext gameContext)
at SharpDX.Toolkit.Game.Run(GameContext gameContext)
at wrapper.Program.Main(String[] args)

To jest na Win7 32bit i mam zainstalowany pakiet DirextX SDK i Runtime June2010 oraz Windows SDK dla Windows 7.

btw, to pytanie pochodzi od tego:Uszkodzenie SharpDX podczas renderowania wideo h264 za pomocą MediaFoundation

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion