Jak automatycznie wykryć / użyć ustawień proxy IE w .net HttpWebRequest

Czy jest możliwe wykrycie / ponowne użycie tych ustawień?

W jaki sposób ?

Wyjątkiem, który otrzymuję, jest wyjątek podczas łączenia się zhttp://www.google.com

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server --->
 System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the
 connected party did not properly respond after a period of time, or established
 connection failed because connected host has failed to respond 66.102.1.99:80

 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, 
   SocketAddress socketAddress)
 at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP)
 at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
   Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address,
   ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout,
   Exception& exception)
 --- End of inner exception stack trace ---
 at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
 at mvcTest.MvcApplication.Application_Start() in
   C:\\home\\test\\Application1\\Application1\\Program.cs:line 33"

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion