Jak przekazać $ {CHANGES} do zadania niższego rzędu?

Mam zadanie upstream, które odpytuje SVN o zmiany. Jeśli zostaną wykryte zmiany, kompilacja zostanie uruchomiona. Po kompilacji projekt upstream wywołuje projekt downstream do uruchomienia testu. Używam „Trigger Parameterized Build”.

Chcę, aby ten dalszy projekt był w stanie wysłać wiadomość e-mail z wynikami testów i zmianami SVN, które powodują kompilację / test. Ale problem polega na tym, że jeśli używam zmiennej $ {CHANGES} w dół, to wydaje się, że jest pusta.

Jak mogę przekazać $ {CHANGES} z projektu upstream do projektu downstream?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion