Pobierz parametry z pliku właściwości

Mam kilka sparametryzowanych zadań Jenkins, które używają tych samych parametrów i wartości parametrów. Kiedy muszę zmienić domyślną wartość jednego z tych parametrów, muszę przejść przez wszystkie te zadania i ponownie je skonfigurować.

Prostym rozwiązaniem tego problemu byłaby opcja pobrania wszystkich parametrów z pliku konfiguracyjnego (w głównym / w obszarze roboczym), ale nie mogłem znaleźć wystarczającej implementacji.

Chcę móc karmić kompilację standardowym plikiem konfiguracyjnym Java (w formacie „klucz” = „wartość”) a następnie odwołaj się do tych parametrów, jak wszystkie inne parametry podczas kompilacji.

Czy znasz odpowiednie rozwiązanie?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion