Modyfikacja algorytmu najkrótszej ścieżki (trasa od węzła do samego siebie)

Stosuję algorytm najkrótszej ścieżki wszystkich par (Floyd-Warshall) do tego ukierunkowanego wykresu:alt text http://www.freeimagehosting.net/uploads/99b00085bf.jpg

Wykres jest reprezentowany przez macierz sąsiedztwa. Prosty kod wygląda tak:

public class ShortestPath {

public static void main(String[] args) {
  int x = Integer.MAX_VALUE;
  int [][] adj= {   
   {0, 6, x, 6, 7}, 
      {x, 0, 5, x, x}, 
      {x, x, 0, 9, 3}, 
      {x, x, 9, 0, 7}, 
      {x, 4, x, x, 0}};

  int [][] D = adj;

  for (int k=0; k<5; k++){
    for (int i=0; i<5; i++){
      for (int j=0; j<5; j++){
        if(D[i][k] != x && D[k][j] != x && D[i][k]+D[k][j] < D[i][j]){
            D[i][j] = D[i][k]+D[k][j];          
          }
      }
    }    
  }

  //Print out the paths
  for (int r=0; r<5; r++) {
     for (int c=0; c<5; c++) {
       if(D[r][c] == x){
         System.out.print("n/a"); 
       }else{
       System.out.print(" " + D[r][c]);
       }
     }
     System.out.println(" ");
   }
}

}

Powyższe działa dobrze, jeśli chodzi o algorytm.

Próbuję wskazać, że ścieżka z dowolnego węzła do siebie jestnie koniecznie0, jak sugeruje użycie macierzy przylegania tutaj, ale może to być dowolna możliwa ścieżka przez inne węzły: Na przykładB -...-...-...-B

Czy istnieje sposób na zmodyfikowanie mojej obecnej reprezentacji, aby wskazać, że najkrótsza ścieżka od powiedzenia,B doB, nie jest zero, ale12, śledzącB-C-E-B trasa? Czy można to zrobić, modyfikując w jakiś sposób metodę macierzy sąsiedztwa?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion