Twitter bootstrap wpisuje niestandardowe naciśnięcie klawisza ENTER

Pracuję z bootstrapem Twittera na stronie Django, którą tworzę. Mam stronę, na której użytkownicy mogą wprowadzić wszystkie swoje umiejętności techniczne w tekstowym wpisie wyposażonym w nagłówek typu bootstrap. Próbuję uzyskać dostęp do tekstu w aktualnie wybranym w rozwijanym menu, tak że po naciśnięciu ENTER i podświetleniu elementu w menu rozwijanym, pobiera on tę wartość i wyświetla ją poniżej pola tekstu wejściowego. Następnie pole tekstu wejściowego jest wyczyszczone i użytkownik może wyszukać inną umiejętność.

$(document).keyup(function(event) {
  if (event.keyCode == 13) {  
   if ($('.dropdown-menu').css('display') != 'none'){
    var newskill = $(".dropdown-menu > li.active").val();
    alert('Yay');
   }
   else{
    var newskill = $("#enterbox").val();
    alert('Boo');
   }   
   return false;
  }
 });

Jeśli lista rozwijana jest widoczna, funkcja enter keypress pobiera aktualnie aktywny element listy rozwijanej i wkleja go do pola tekstowego (wbudowanego w Bootstrap). Nie wyświetla się pole ostrzeżenia. Każdy pomysł, w jaki sposób mogę uruchomić moją funkcję, zanim to nastąpi, tj. Zanim uruchomi się funkcja Bootstrap?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion