Błąd podczas korzystania z narzędzia do monitorowania plików SASS PHPStorm

Za każdym razem, gdy PHPStorm próbuje przekonwertować mój plik SASS na CSS za pomocą obserwatorów plików, otrzymuję następujący błąd:

/Users/Ken/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p195/bin/sass --no-cache --update style.sass:style.css
/System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/rubygems.rb:777:in `report_activate_error': Could not find RubyGem sass (>= 0) (Gem::LoadError)
  from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/rubygems.rb:211:in `activate'
  from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/rubygems.rb:1056:in `gem'
  from /Users/Ken/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p195/bin/sass:22
  from /Users/Ken/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p195/bin/ruby_noexec_wrapper:14

Gdy uruchomię polecenie w terminalu, wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami:

/Users/Ken/.rvm/gems/ruby-2.0.0-p195/bin/sass --no-cache --update style.sass:style.css

Wydajność:

overwrite style.css

Jestem zdezorientowany, dlaczego skarży się na brak SASS w wersji Ruby 1.8, ponieważ edytowałem moje ustawienia w PHPStorm, aby używać Ruby 2.0 (przez RVM). Oto moje ustawienia projektu:

Jakieś pomysły?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion