Odcięty cień SVG

SVG, z którym pracuję, ma cień poprzez filtr feGaussianBlur.

Sam cień jest wyświetlany prawidłowo, ale zostaje odcięty na górnej i dolnej krawędzi.

Tak jak:

SVG, o którym mowa, to:

<?xml version="1.0" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE svg
 PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN'
 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'>
<svg height="600" version="1.1" width="700" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <defs/>
 <filter id="SVGID_0">
  <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="6.6"/>
  <feOffset dx="0" dy="0"/>
  <feMerge>
   <feMergeNode/>
   <feMergeNode in="SourceGraphic"/>
  </feMerge>
 </filter>
 <path d="M 0 83 Q 0 83 0 83 Q 0 83 6 79.5 Q 12 76 17 71 Q 22 66 30.5 57.5 Q 39 49 54 36 Q 69 23 82.5 16.5 Q 96 10 120 4.5 Q 144 -1 170.5 0 Q 197 1 218 16.5 Q 239 32 253.5 51 Q 268 70 278 83.5 Q 288 97 299 110 Q 310 123 320 129.5 Q 330 136 338 136.5 Q 346 137 355 129.5 L 364 122" stroke-linecap="round" style="stroke: #005e7a; stroke-width: 30; fill: none; filter: url(#SVGID_0);" transform="translate(50 50)" />
</svg>

Przycinanie zdaje się następować konsekwentnie w Chrome (30), Firefox (25) i Opera (12).

Widzę, że nie jest to ograniczenie widoku, ponieważ jest ustawione na 600x700.

W devtools inspector widzę także obwiednię elementu <path> i prawie tak, jakby to właśnie odcinało cień:

Jeśli o to chodzi:

Dlaczego cień jest odcinany tylko pionowo, a nie poziomo?Jak to obejść, aby nie było tak obcięte?

Jeśli to nie jest obwiednia, co powoduje to i jak uniknąć tego obcinania?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion